GÓI HỖ TRỢ 30.000 TỈ ĐỒNG: ĐƯỢC DÙNG CHÍNH CĂN HỘ MUA ĐỂ THẾ CHẤP