Tư vấn luật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Tư vấn pháp luật đất đai: – Tư vấn cho khách hàng về pháp luật đất đai. – Tư vấn hợp [...]

Tư vấn pháp luật thừa kế

– Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; – Tư [...]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LY HÔN

– Tư vấn các căn cứ cho ly hôn; – Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn [...]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

– Tư vấn pháp luật lao động – Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động. – Tư vấn, soạn thảo [...]

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

1.    Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên [...]

TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ

– Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư, các chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư sẽ [...]

TƯ VẤN LUẬT THƯƠNG MẠI

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng thương mại. Đưa ra những giải pháp [...]

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp – Tư vấn loại hình doanh nghiệp – Phương thức góp [...]