MỘT MẢNH ĐẤT BÁN CHO NHIỀU NGƯỜI – BÀI 2: MẤT TIỀN VÌ HAM ĐẤT RẺ