MỘT MẢNH ĐẤT BÁN CHO NHIỀU NGƯỜI – BÀI 1: NGƯỜI MUA CHỊU THIỆT!