ÁN LẠ ĐẤT PHƯƠNG NAM – KỲ 8: BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI