ÁN LẠ ĐẤT PHƯƠNG NAM – KỲ 5: CÁI “NGÀN VÀNG” LỠ MẤT