Luật sư doanh nghiệp

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TAM ĐA Địa chỉ trụ sở: [...]

TƯ VẤN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

–  Tư vấn về cách giải quyết  tranh  chấp lao động  xảy ra  giữa người lao động và người  [...]

TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG

–  Tư vấn về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động áp dụng [...]

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Tư  vấn về các loại hợp đồng lao động. – Hình thức ký kết hợp đồng lao động – Nội dung [...]