VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Tư vấn pháp luật đất đai: - Tư vấn cho khách hàng về pháp luật đất đai. - Tư vấn hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản. - Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các...
- Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; - Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng; - Tư vấn về khai nhận di sản thừa kế; - Tư vấn về việc từ chối nhận di sản thừa kế; - Tư...
- Tư vấn các căn cứ cho ly hôn; - Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên; - Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn; - Tư vấn về quyền thăm...
- Tư vấn pháp luật lao động - Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động. - Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động. - Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể. - Tư vấn các vấn đề khác...
1.    Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan; nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu...
- Tư vấn về điều kiện đối với người nhận con nuôi - Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước - Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Tư vấn về việc lập...
- Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư, các chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư sẽ được hưởng khi đầu tư vào Việt Nam. - Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, ký kết các loại hợp đồng hợp tác kinh...
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo các loại hợp đồng thương mại. Đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa những rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch. - Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các...
1. Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp - Tư vấn loại hình doanh nghiệp - Phương thức góp vốn - Tên doanh nghiệp - Ngành nghề kinh doanh - Các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp - Tư...
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính (Hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng cho thuê tài chính ....). -...
-  Quyền nhân thân: Bảo vệ quyền nhân thân; quyền đối với họ, tên; Quyền thay đổi họ tên; Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; quyền bí mật đời tư; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở… -  Giao  dịch dân sự...
-  Tư vấn về cách thức tổ chức, quản lý nhân sự một cách hiệu quả, hợp lý. -  Tư vấn nâng cao năng lực của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. -  Tư vấn về các chính sách phát triển nguồn nhân lực. -  Tư vấn...